Lasteaed

Ülevaade


Lasteaed alustas tegevust 1945 aastal. Lasteaia praegused hooned valmisid aastatel 1965. ja juurdeehitus 1969. Lasteaed (endine lastepäevakodu) on ehitatud projekti järgi 180-le lapsele, eelarve järgi planeeritud 160 lapsele.

1983. aastani töötas lastepäevakodus 7 rühma. Seoses 6-aastaste laste kooliminekuga jäi lastepäevakodu nimekirja ainult 6 rühma, kuigi 6-aastaste rühm töötas lastepäevakodu majas.

Kuni 1991. aastani kuulus lastepäevakodu tootmiskoondis „Tootsi“ alluvusse, alates 1991. a. 1. jaanuarist aga Tootsi Alevivalitsuse alluvusse.

25. 08. 1993. a. omistati alevile valla staatus. Valla territoorium on 175,7 ha, piirneb Põhja-Pärnumaa ja Tori valdadega.

Lasteaed sai nimetuse Sinilill konkursi korras 1979. aastal. Lasteaias töötas 1993. aastast alates 5 rühma: 1 sõim- ja 4 aiarühma. Alustasime siis ka Tootsi Põhikooli õpilaste toitlustamist, algul ainult I, II klass, sest need klassid töötasid lasteaia ruumides. 1997. aasta septembrist kuni tänaseni toitlustame kõiki Tootsi Põhikooli õpilasi. Ajavahemikul oktoober 2000. kuni jaanuar 2004. töötas lasteaia ruumides Tootsi Vallavalitsus. Aastatel 1997-2012 õppis lasteaia ruumides Tootsi Põhikooli neli klassi (I-IV). Töötas 3- rühmaline lasteaed: üks sõimerühm 1-3 aastastele lastele, 2 liitrühma 2-7 aastastele lastele, millest üks on alates november 2003. sobitusrühm.

2008. aastal renoveeriti lasteaia kolme rühma ruumid.

2009. aastast on tervist edendav lasteaed.

2010. aasta kevadel PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) toetas MTÜ Tootsi Peenart Eesti maaelu arengukava 2007-2013 ühise põllumajandusega kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 3.2 raames projekti “Tootsi alevi laste mänguväljaku parendamine”. Lisaks PRIAle toetas projekti ka Tootsi Vallavalitsus. Projekti raames korrastati ja paigaldati uued atraktsioonid Tootsi alevi laste mänguväljakule, mis asub lasteaia hoovis. Mänguväljakut kasutavad nii lasteaia ja kooli lapsed, kui ka töövälisel ajal kõik Tootsi valla lapsed.

Alates 1.septembrist 2011 kuni 2014. aastani oli lasteaias 2 rühma: sõimerühm ja liitrühm,
alates 1.septembrist 2015 2 liitrühma: vanem liitrühm Päikeselapsed ja noorem liitrühm Naerupesa.
Alates 1.septembrist 2022 tegutseb lasteaias 3 rühma: sõimerühm Pesamuna, noorem liitrühm Naerupesa ja vanem liitrühm Päikeselapsed.

Lasteaed alustas tegevust 1945 aastal. Lasteaia praegused hooned valmisid aastatel 1965. ja juurdeehitus 1969. Lasteaed (endine lastepäevakodu) on ehitatud projekti järgi 180-le lapsele, eelarve järgi planeeritud 160 lapsele.

1983. aastani töötas lastepäevakodus 7 rühma. Seoses 6-aastaste laste kooliminekuga jäi lastepäevakodu nimekirja ainult 6 rühma, kuigi 6-aastaste rühm töötas lastepäevakodu majas.

Kuni 1991. aastani kuulus lastepäevakodu tootmiskoondis „Tootsi“ alluvusse, alates 1991. a. 1. jaanuarist aga Tootsi Alevivalitsuse alluvusse.

25. 08. 1993. a. omistati alevile valla staatus. Valla territoorium on 175,7 ha, piirneb Põhja-Pärnumaa ja Tori valdadega.

Lasteaed sai nimetuse Sinilill konkursi korras 1979. aastal. Lasteaias töötas 1993. aastast alates 5 rühma: 1 sõim- ja 4 aiarühma. Alustasime siis ka Tootsi Põhikooli õpilaste toitlustamist, algul ainult I, II klass, sest need klassid töötasid lasteaia ruumides. 1997. aasta septembrist kuni tänaseni toitlustame kõiki Tootsi Põhikooli õpilasi. Ajavahemikul oktoober 2000. kuni jaanuar 2004. töötas lasteaia ruumides Tootsi Vallavalitsus. Aastatel 1997-2012 õppis lasteaia ruumides Tootsi Põhikooli neli klassi (I-IV). Töötas 3- rühmaline lasteaed: üks sõimerühm 1-3 aastastele lastele, 2 liitrühma 2-7 aastastele lastele, millest üks on alates november 2003. sobitusrühm.

2008. aastal renoveeriti lasteaia kolme rühma ruumid.

2009. aastast on tervist edendav lasteaed.

2010. aasta kevadel PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet) toetas MTÜ Tootsi Peenart Eesti maaelu arengukava 2007-2013 ühise põllumajandusega kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 3.2 raames projekti “Tootsi alevi laste mänguväljaku parendamine”. Lisaks PRIAle toetas projekti ka Tootsi Vallavalitsus. Projekti raames korrastati ja paigaldati uued atraktsioonid Tootsi alevi laste mänguväljakule, mis asub lasteaia hoovis. Mänguväljakut kasutavad nii lasteaia ja kooli lapsed, kui ka töövälisel ajal kõik Tootsi valla lapsed.

Alates 1.septembrist 2011 kuni 2014. aastani oli lasteaias 2 rühma: sõimerühm ja liitrühm,
alates 1.septembrist 2015 2 liitrühma: vanem liitrühm Päikeselapsed ja noorem liitrühm Naerupesa.
Alates 1.septembrist 2022 tegutseb lasteaias 3 rühma: sõimerühm Pesamuna, noorem liitrühm Naerupesa ja vanem liitrühm Päikeselapsed.