Lasteaed

Õppe-kasvatustöö

Missioon

Lasteaia töötajal on positiivne hoiak ja heatahtlik suhtumine nii lapsevanemasse kui kogu ümbritsevasse. Laps on lasteaias hoitud ja armastatud ja tema edusammudest tuntakse rõõmu.

Visioon

Elame ja töötame käsikäes väikese kooliga. Lapsed on terved ja sõbralikud, sest on võimalik arvestada iga lapse individuaalsust.

Moto

Armastus on pika meelega!

Meie väärtustame

Turvalisust Tervist Mängu Koostööd