Projektid

Euroopa Sotsiaalfond


Digitaalse õppevara soetamine Tootsi Lasteaed-Põhikoolile

Projekti eesmärk oli soetada Tootsi Lasteaed-Põhikoolile VR-seadmed perioodil 01.10.2022 - 30.08.2023. Projekt rahastati “Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” meetme “Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT-vahendid - 15.08.2022-03.10.2022" taotlusvooru kaudu. Projekti kogumaksumus on 13 677,73€, millest ESF ja riigi toetus 11 626,07€ ning omafinantseering 2 051,66€.

Projekti tulemusena on koolis olemas VR-peakomplektid koos litsentside, tarkvara ja vajaminevate tarvikutega: Oculus Quest 2 VR-seadmeid 9 tk ja ClassVR seadmeid 8 tk. Soetatud IT vahendeid kasutatakse õppetöös lõimituna teiste ainetega, eraldi õppeainena (informaatika, digiõpe, robootika jms) ja huvitegevuses. Teadmiste omandamine läbi virtuaalse kogemuse oleks põnevam ja mõistetav ka HEV õpilastele.

Digitaalse õppevara soetamine Tootsi Lasteaed-Põhikoolile

Projekti eesmärk oli soetada Tootsi Lasteaed-Põhikoolile VR-seadmed perioodil 01.10.2022 - 30.08.2023. Projekt rahastati “Kaasaegse ning uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt” meetme “Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga – IT-vahendid - 15.08.2022-03.10.2022" taotlusvooru kaudu. Projekti kogumaksumus on 13 677,73€, millest ESF ja riigi toetus 11 626,07€ ning omafinantseering 2 051,66€.

Projekti tulemusena on koolis olemas VR-peakomplektid koos litsentside, tarkvara ja vajaminevate tarvikutega: Oculus Quest 2 VR-seadmeid 9 tk ja ClassVR seadmeid 8 tk. Soetatud IT vahendeid kasutatakse õppetöös lõimituna teiste ainetega, eraldi õppeainena (informaatika, digiõpe, robootika jms) ja huvitegevuses. Teadmiste omandamine läbi virtuaalse kogemuse oleks põnevam ja mõistetav ka HEV õpilastele.