Kool

Personal


Jüri Mets – direktor, füüsika, tööõpetus

Urve Hillep – õppealajuhataja, muusikaõpetus, loodusõpetus, bioloogia, geograafia, pikapäevarühma õpetaja

Tiia Balent – 1.klassi juhataja, inglise keel

Käde Reinthal – 2.-3.klassi juhataja, loodus- ja inimeseõpetus, informaatika

Inga Raudsepp – 4.ja 9.klassi juhataja, keemia, käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus, huvijuht

Annika Reilend – 7.-8.klassi juhataja, matemaatika, käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus 

Rutt Mets – 5.-6.klassi juhataja, kehaline kasvatus

Inge Org – vene keel, ajalugu, parandusõpetus, pikapäevarühma õpetaja

Marvi Kaljumägi – sekretär

Jaanika Oja – aednik-koristaja (lapsehoolduspuhkuse)

Sirje Kannus – koristaja

Jüri Mets – direktor, füüsika, tööõpetus

Urve Hillep – õppealajuhataja, muusikaõpetus, loodusõpetus, bioloogia, geograafia, pikapäevarühma õpetaja

Tiia Balent – 1.klassi juhataja, inglise keel

Käde Reinthal – 2.-3.klassi juhataja, loodus- ja inimeseõpetus, informaatika

Inga Raudsepp – 4.ja 9.klassi juhataja, keemia, käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus, huvijuht

Annika Reilend – 7.-8.klassi juhataja, matemaatika, käsitöö ja kodundus, kunstiõpetus 

Rutt Mets – 5.-6.klassi juhataja, kehaline kasvatus

Inge Org – vene keel, ajalugu, parandusõpetus, pikapäevarühma õpetaja

Marvi Kaljumägi – sekretär

Jaanika Oja – aednik-koristaja (lapsehoolduspuhkuse)

Sirje Kannus – koristaja