Uudised

Õppetöö korraldusest 04. Mai admin


Distantsõpe kestab jätkuvalt kuni 9. juunini vastavalt õppekavale.
Alates 18. maist kontakttunnid vajadusel, sellekohase info annab aineõpetaja e-Kooli.
8. juunil õppenõukogu (perioodi- ja aastahinded korda).
9. juunil tutipidu ja viimane koolipäev.
10. - 18. juuni täiendav õppetöö (suvetöö).
13. juunil 9. klassi lõpupidu.
19. juunil õppeaasta kokkuvõttev õppenõukogu.

NB! Täpsem info ja muudatused vastavalt olukorrale!

Distantsõpe kestab jätkuvalt kuni 9. juunini vastavalt õppekavale.
Alates 18. maist kontakttunnid vajadusel, sellekohase info annab aineõpetaja e-Kooli.
8. juunil õppenõukogu (perioodi- ja aastahinded korda).
9. juunil tutipidu ja viimane koolipäev.
10. - 18. juuni täiendav õppetöö (suvetöö).
13. juunil 9. klassi lõpupidu.
19. juunil õppeaasta kokkuvõttev õppenõukogu.

NB! Täpsem info ja muudatused vastavalt olukorrale!