Uudised

Lasteaiad osaliselt suletud ja kohatasu maksmine peatatud 02. aprill admin


Eesti Vabariigis kehtib viiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks eriolukord, mille tõttu paljud lapsevanemad on järginud Vabariigi Valitsuse ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse üleskutset mitte viia lapsi lasteaedadesse. Eriolukorra ajal on järjepidevalt olnud avatud valverühmad Vändras, Pärnu-Jaagupis ja Tootsis ning jäävad avatuks ka aprillikuus. Kuna ühe rühmaga lasteaedades on lapsi käinud üksikutel päevadel ja väga vähe, sulgeme aprillikuuks üherühmalised lasteaiad. Lapsi võetakse vastu Vändra, Pärnu-Jaagupi ja Tootsi lasteaedades helistades eelnevalt juhataja telefonile:

Vändra Lasteaed – Jaana Novikov - 44 95 027

Pärnu-Jaagupi Pesamuna – Sirje Mölder – 53011179

Tootsi lasteaed – Jüri Mets - 5084968

Aprillikuu lõpuni vabastame kohatasu maksmisest need vanemad, kes sel perioodil teenust ei kasutanud.

 

http://www.pparnumaa.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/zDKvdt6DqLoU/content/id/27222207?redirect=http%3A%2F%2Fwww.pparnumaa.ee

Eesti Vabariigis kehtib viiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks eriolukord, mille tõttu paljud lapsevanemad on järginud Vabariigi Valitsuse ja Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse üleskutset mitte viia lapsi lasteaedadesse. Eriolukorra ajal on järjepidevalt olnud avatud valverühmad Vändras, Pärnu-Jaagupis ja Tootsis ning jäävad avatuks ka aprillikuus. Kuna ühe rühmaga lasteaedades on lapsi käinud üksikutel päevadel ja väga vähe, sulgeme aprillikuuks üherühmalised lasteaiad. Lapsi võetakse vastu Vändra, Pärnu-Jaagupi ja Tootsi lasteaedades helistades eelnevalt juhataja telefonile:

Vändra Lasteaed – Jaana Novikov - 44 95 027

Pärnu-Jaagupi Pesamuna – Sirje Mölder – 53011179

Tootsi lasteaed – Jüri Mets - 5084968

Aprillikuu lõpuni vabastame kohatasu maksmisest need vanemad, kes sel perioodil teenust ei kasutanud.