Uudised

Distantsõpe 11. detsember admin


Õppetöö Tootsi Lasteaed-Põhikoolis

 

Alates 14. detsembrist kuni 31. detsembrini 2020 on suletud kõik Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolide õppehooned, õppetööks.

Toimub distantsõpe (aine- ja õppekava täitmise mahu otsustab iga kool ise).

Kooli otsusel tohib erandkorras ja usaldusmeetmeid kasutades (2+2 reegel, siseruumidest maskikandmine, v.a. kuni 12-aastased lapsed koos ülalnimetatud eranditega, desinfitseerimisvahendite olemasolu) korraldada personaalseid ainetunde ja konsultatsioone.

Kontaktõpe toimub hariduslike erivajadustega õpilastele (väikeklassis).

Kehalise kasvatuse tunnid võivad toimuda välitingimustes  kuni 10-liikmelistes rühmades, millele lisandub õpetaja.

Jälgida infot eKoolis! Õpetajate lingid on kättesaadavad koduste ülesannete alt. 

Koolilõuna võimalus vastavalt soovile. Teavita sellest klassijuhatajat.

 

Vallavalitsuse korraldus

 

Jäägem terveks!

 

Õppetöö Tootsi Lasteaed-Põhikoolis

 

Alates 14. detsembrist kuni 31. detsembrini 2020 on suletud kõik Põhja-Pärnumaa valla üldhariduskoolide õppehooned, õppetööks.

Toimub distantsõpe (aine- ja õppekava täitmise mahu otsustab iga kool ise).

Kooli otsusel tohib erandkorras ja usaldusmeetmeid kasutades (2+2 reegel, siseruumidest maskikandmine, v.a. kuni 12-aastased lapsed koos ülalnimetatud eranditega, desinfitseerimisvahendite olemasolu) korraldada personaalseid ainetunde ja konsultatsioone.

Kontaktõpe toimub hariduslike erivajadustega õpilastele (väikeklassis).

Kehalise kasvatuse tunnid võivad toimuda välitingimustes  kuni 10-liikmelistes rühmades, millele lisandub õpetaja.

Jälgida infot eKoolis! Õpetajate lingid on kättesaadavad koduste ülesannete alt. 

Koolilõuna võimalus vastavalt soovile. Teavita sellest klassijuhatajat.

 

Vallavalitsuse korraldus

 

Jäägem terveks!